Aktuality

14.09.2020 09:37

Svatí v římském kánonu

Každou neděli nasloucháme slovům první eucharistické modlitby, která se odedávna nazývá římský kánon. Je to nádherná modlitba, která zahrnuje řadu krásných modliteb, a to i nyní, v nové mši, přesto, že mnoho myšlenek bylo vynecháno. Někdo si možná myslí, že současná mše je českým překladem té...

—————

05.05.2020 13:47

Smírné procesí a mše svatá

Křížové nebo prosebné dny jsou vždy v pondělí, úterý a středu před slavností Nanebevstoupení Páně. Křížové se nazývají proto, že se konají veřejná procesí s křížem v čele za neustálých proseb o Boží slitování a milosrdenství. Prožíváme letos mimořádné období a jsme si vědomi toho, že...

—————

25.04.2020 10:59

Povolení bohoslužeb do 15 osob

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření   V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z...

—————

19.04.2020 09:09

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna 2020, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob...

—————

16.04.2020 09:09

Benedikt XVI. dnes slaví 93 let.

Nová biografie „Benedikt XVI. - život “ (1100 stran) jejímž autorem je Peter Seewald, bude dnes představena emeritnímu papeži jako dárek – jeho soukromý tajemník, arcibiskup Gänswein řekl: „Benedikt samozřejmě o tom nic neví. Benediktovo překvapení nebude nic jiného než radost! “ Papež emeritus...

—————

11.04.2020 15:54

Část Poselství biskupa z Astany mons. Athanasia Schneidera

Současná doba nás vede k tomu, abychom přemýšleli o věcech, které by nám za normálních okolností na mysl nepřišly. Snad nám pomůže i úryvek z poselství biskupa z Asthany:   V průběhu nejbližších týdnů nebo měsíců, zvláště v době Svatého týdne a Velikonoc (což je kulminační bod...

—————

31.03.2020 16:31

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

  Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací...

—————

31.03.2020 16:21

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k liturgii následujících týdnů

(Výtah z obsáhlejšího rozhodnutí) 1) Dispens Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bude bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.   2) Svátost pokání a smíření -...

—————

29.03.2020 07:47

5. neděle postní - čtení a homilie

1. ČTENÍ: Ez 37,12-14 Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že...

—————

28.03.2020 10:38

Velikonoce 2020 v Tučapech

Letošní slavení Velikonoc bude v Tučapech mimořádné. Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Sarah, zveřejnil dekret, kterým upravuje slavení Velikonoc během pandemie Covid-19. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve...

—————


Aktuality

25.03.2020 14:16

Může kněz sloužit mší svatou sám?

V dobách koronovirové krize se vedou různé diskuse o tom, zda římskokatolický kněz může každý den obětovat sám mši svatou. Biskupové žádali kněze svých diecézí, aby slavili mši bez fyzicky přítomného Božího lidu. Pro mnoho duchovních, kteří slaví v „Novus Ordo“, je to určitě neobvyklý zážitek, pro...

—————

24.03.2020 12:52

Slavnost Zvěstování Páně v roce 2020

1. ČTENÍ: Iz 7, 10-14 Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi,...

—————

20.03.2020 17:37

Křížová cesta v době koronaviru

Křížová cesta v době pandemie koronaviru   Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu...

—————

16.03.2020 13:19

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš...

—————

14.03.2020 12:06

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a...

—————

06.10.2018 18:27

Hodové kázání

    Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice. Hody se slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. Je to vlastně připomínka posvěcení kostela, proto v Čechách této slavnosti říkají posvícení. My jsme si ve výroční den, při nedělní...

—————

03.09.2017 11:30

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (přečtěte během bohoslužeb v neděli 3. září 2017)   Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života! V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova...

—————

03.09.2017 11:11

Zásvětná modlitba Jana Pavla II. ve Fatimě r. 1984

Zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984.   Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání,...

—————

03.09.2017 07:23

Liturgická reforma je nezvratná, ale kýžený účinek ještě nepřinesla

převzato z www.radiovaticana.cz   Liturgická reforma je nezvratná, ale kýžený účinek ještě nepřinesla   Ke knize Luigi Martinelliho Mše na scéně Milan Glaser   „Prostoupily by nás pocity bázně a posvátna, kdybychom měli vidění Božího Majestátu. Jsou to pocity, které vnímáme do...

—————

31.08.2017 15:27

První soboty

V srpnových Aktech kurie olomoucké zveřejnil otec arcibiskup Jan toto pozvání:   První soboty Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů...

—————