Modlitby

Modlitba pro páteční odpoledne

Zavedli jsme páteční zvonění kostelních zvonů na upomínku smrti Pána Ježíše Krista.

Mnozí lidé se ptají, co a jak se mají v tu chvíli modlit.

Zde najdete vhodné tipy modliteb k pátečnímu zvonění:

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

(křížová cesta)

nebo

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,

na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

(mešní liturgie)

 

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,

Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

(mešní liturgie)

nebo

Pro své slavné svaté rány

kéž nás chrání a zachrání

Kristus Pán ukřižovaný. 

(velikonoční liturgie)

nebo

Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. 

(velkopáteční liturgie)

nebo

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,

smiluj se nad námi.

(velkopáteční liturgie)

nebo

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli

a v Duchu Svatém jsi dal svou smrtí život celému světu.

Skrze své tělo a svou krev

vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého;

ať vždycky miluji tvá přikázání

a nikdy se od tebe neodloučím.   

(mešní liturgie)

nebo

Také je možné modlit se bolestný růženec

nebo písně z Kancionálu od čísla 300, které jsou všeobecně známé.