Oznámení na 1.neděli adventní

>>> Mešní úmysly můžete zadat kdykoliv po mši sv.

>>> Na základě usnesení Vlády ČR je povoleno, účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob.

 

>>> 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosinec 2020

mše sv. podle misálu z r. 1962

 v děkanátu Uherské Hradiště

 

Pracuje se na tom!
  

*)