Oznámení na 1. týden v době adventní

>>> Mešní úmysly můžete zadat kdykoliv po mši sv.

>>> V době zimního času budou mše sv. od 16.30 hod.

>>> V soboru budou rorátní mše sv. v 6.45

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Bude upřesněno