Mše svaté

Klikněte v menu na Tučapy nebo Boršice nebo Stříbrnice.
 
 

Mše sv. z jiných farností v řádném ritu můžete on-line sledovat na:

                       www.mseonline.cz/
 

Mše sv. v mimořádném ritu můžete sledovat na:

                      www.LiveMass.net
                      fssp.cz/zive/