Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy

16.01.2017 08:09

Převzato z www.radiovaticana.cz

 

Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy

Vatikán. Věřím, že začínající rok bude lepší než minulý, protože je to rok Mariánský – říká kardinál Robert Sarah. Své naděje spojuje s oslavami stého výročí fatimských zjevení. „Panna Maria se ukázala v roce 1917, protože svět tehdy směřoval špatným směrem. Totéž lze říci také o našem světě.“ Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zdůrazňuje, že je potřeba vyvozovat důsledky z toho, co se událo. Zlo a barbarství ve světě má původ ve vzdalování se lidí od Boha, dodává. „Pokud chceme, aby byl náš svět lepší, musíme změnit svůj vztah k Bohu a Bůh napraví vztahy mezi lidmi a národy,“ říká kardinál Sarah. Podotýká, že nepřítelem obnovování vztahu k Bohu je halas, v němž dnešní lidé žijí. Nemají totiž čas Bohu naslouchat. Týká se to také křesťanů, kteří by měli více dbát na prostor ticha ve svém životě – řekl v rozhovoru pro Radio RCF kardinál Sarah.

„Ticho je Boží cestou. On sám k nám přišel v tichosti. Pokud se s Ním chceme setkat musíme se naučit tichu. Také kněží se musí naučit mlčení. Když totiž jdeme na mši, často od začátku do konce slyšíme pouze kněze, který nepřestává mluvit. Nenechává Bohu čas, aby On mohl k lidem promluvit. Lidé pak vycházejí z kostela – a nabízí se otázka s kým se tam vlastně setkali, s Bohem nebo se sebou navzájem? V kostele už nenajdeme ani postoj, který by vyjadřoval to, že stojíme před Bohem. Hleďte, jak se chovají muslimové v mešitě. Modlí se v tichosti. Jejich tělo je obrácené k Bohu. Nekoukají na sebe navzájem. Je zapotřebí podniknout určité kroky také u nás a přitom mít na paměti, že ticho je boj. Abychom v něm zvítězili, je potřeba utkat se především se sebou samým, se svým sklonem ke halasu. Halas nám totiž dovoluje setrvávat na povrchu, nevstupovat do hloubky. Tento boj o ticho je třeba vést každý den, protože se každý den musíme ptát na cestu, kterou zná pouze Kristus - s nímž se uprostřed halasu nepotkáme. Pomysleme na jeho tichou přítomnost ve svatostánku během eucharistie. Přichází v tichosti pod způsobami chleba a vína. Pouze víra nám dovoluje rozpozvávat Jeho reálnou přítomnost,“ 
řekl pro francouzské katolické rádio RCF kardinál Sarah. 

—————

Zpět