Národní eucharistický kongres 2015

07.09.2015 14:47

INFORMACE K NÁRODNÍMU EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V BRNĚ 17.10.2015

Národní eucharistický kongres bude zakončen na podzim v říjnu 2015 v Brně.
 
KONFERENCE O EUCHARISTII
bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek 15. října 2015 v 10.30 hod. a následně pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze posílá na tuto konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků.
Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE.
 
KONCERT PODANÉ RUCE
bude v pátek 16.10.2015 v 18.00 hod. na hlavním podiu na Náměstí Svobody, při kterém vystoupí zpěváci a známé osobnosti kulturního života. Program koncertu zajišťuje zástupce vedoucího Přípravné skupiny NEK P. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastorací brněnské diecéze a bude podrobně zveřejněn i na plakátech.
 
DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015
se uskuteční v pátek 16.10. odpoledne a večer v kostelích v centru Brna a poté pak po ukončení NEK v sobotu 17.10. odpoledne.
Podrobné doprovodné programy zajišťuje P. Kubín s duchovními správci vybraných brněnských farností a očekáváme jejich zveřejnění.
 
HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD
V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod. ; v čase od 9 do 10 hod. bude na hlavním podiu předprogram církevního gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Jana Davida. Písně, modlitby kněží, svědectví.
V 10.30hod. bude společně s našimi biskupy ČR a zahraničními hosty, kněžími a jáhny celebrovat papežský legát (jeho jméno bude oficiálně zveřejněno 22.8.). Bohoslužbu z Náměstí Svobody bude přenášet ČT2.
Po mši sv. ve 12.30hod. bude eucharistický průvod, jehož čelo budou tvořit kromě otců biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také řeholní sestry, krojovaní, tedy ti, kteří v objednávce vstupence patří do kategorii A, B, C.
Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti či komunity na webu: www.nek2015.cz kde je také podrobné vysvětlení.
Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu pod katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK a výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním.
Z tohoto závěru NEK ze Zelného trhu bude rovněž přímý přenos.
Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na Zelném trhu.
Od 14 hod. budou doprovodné programy dle nabídky v centru Brna, převážně v kostelích.
 
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ.
Doprava zvláštními autobusy: Bude na výstup možné na nejbližším místě (asi 350 metrů od náměstí Svobody, a to u nového Janáčkova divadla s tím, že bus pak odjede parkovat na výstaviště a opět po dohodě s vedoucím skupiny přijede na místo k Janáčkovu divadlu. Je možné využít i jiných míst, např. u autobusového nádraží.
Doprava vlakem: Hlavní nádraží je rovněž v bezprostřední blízkosti Náměstí Svobody.
Doprava vlastními auty: Není možné v centru Brna zajistit parkování, pouze hlavní osoby z pozvaných hostů budou parkovat před Novou radnicí.
Vstupenky na sobotu 17.10. na mši sv. na náměstí Svobody se objednávají na webu. www.nek2015.cz . Během září budou k současným plakátům, které jsou již od dubna ve farnostech, poslány podrobné doprovodné programy a informace. Na neděli 13.9. bude společný pastýřský list k NEK českým a moravských biskupů a k modlitbě za NEK, která se modlí ve farnostech po celý rok, bude také společná novéna pro dny od 8.10. do 16.10.2015 jako duchovní příprava.
 
P.Pavel Dokládal, vedoucí Přípravné skupiny NEK2015

—————

Zpět