PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÉHO ODPUSTKU SKRZE PROJITÍ SVATOU BRANOU

10.01.2016 15:30
PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ
PLNOMOCNÉHO ODPUSTKU
SKRZE PROJITÍ SVATOU BRANOU

 

 

V den, kdy chci získat plnomocný odpustek, je nutné splnit následující předepsané podmínky:

-   mít úmysl získat odpustek,

-   nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu,

-   vykonat sv. zpověď (může být i před daným dnem),

-   přistoupit ke sv. přijímání,

-   pomodlit se na úmysl papeže (např. Otče náš a Zdrávas Maria),

-   vykonat předepsaný skutek.

 

Předepsaný skutek v tomto případě je:

Vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení, zamyslet se na téma milosrdenství a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha.

Nemocní a nemohoucí mohou obdržet odpustek účastí na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého utrpení jako zkušenosti přiblížení se Pánu, který v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení ukazuje mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bolesti i osamění.

Odpustek lze věnovat sobě nebo duším v očistci.

—————

Zpět