Smírné procesí a mše svatá

05.05.2020 13:47

Křížové nebo prosebné dny jsou vždy v pondělí, úterý a středu před slavností Nanebevstoupení Páně. Křížové se nazývají proto, že se konají veřejná procesí s křížem v čele za neustálých proseb o Boží slitování a milosrdenství. Prožíváme letos mimořádné období a jsme si vědomi toho, že sklízíme plody za svou vlažnost a častou nedůslednost v naší víře. Proto se letos navrátíme k této prastaré tradici a budeme prosit Boha, aby od nás odvrátil vše nepříznivé, co nás spoutává a ohrožuje.

V našich podmínkách není reálné vykonat celou trilogii průvodů. Vykonáme smírné procesí v úterý 19. května, ve 14.00 hod. Začátek bude v kostele, poté, s modlitbou litanií (česky), vyjdeme do polí ke kapli mezi vinohrady, během procesí budou čtyři zastavení, po návratu do kostela bude obětována (latinská) zpívaná prosebná mše svatá podle misálu z r. 1962.

K účasti zveme všechny, neb současná situace se týká nás všech.

—————

Zpět