Velikonoce 2020 v Tučapech

28.03.2020 10:38

Letošní slavení Velikonoc bude v Tučapech mimořádné. Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Sarah, zveřejnil dekret, kterým upravuje slavení Velikonoc během pandemie Covid-19.

Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve kterých jsou restrikce týkající se shromažďování a pohybu lidí, budou biskupové a kněží slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu a na vhodném místě, bez koncelebrace a s vynecháním pozdravení pokoje. Věřící se mohou účastnit obřadů pomocí komunikačních prostředků pouze v přímém přenosu, nikoli ze záznamu. V každém případě je důležité věnovat přiměřený čas modlitbě a docenit zejména modlitbu breviáře.

Náš kostel je kostel filiální, tzn. podřízen kostelu farnímu a podle správnosti by se ve filiálním kostele neměly konat velikonoční obřady, záměrem toho je, aby se alespoň jednou v roce (při nejvýznamnějším církevním svátku) sešla celá farnost při společném slavení. To se týká i řeholních kongregací, pokud jsou ve farnosti.

Já jsem v minulých letech pro dobro farníků a obce tyto obřady vykonával a, dá-li Bůh, opět vykonávat budu. Ne tak letos. Mše na Květnou neděli, Zelený čtvrtek a na Slavnost zmrtvýchvstání budou neveřejné, Velkopáteční obřady a Velikonoční vigilie u nás letos nebudou.

Využijte proto přímých přenosů bohoslužeb a duchovně se připojte při jejich slavení.

K tomu vám žehnám a těším se, že mimořádná situace pomine a vše se navrátí do starých kolejí.

P. Vavřinec

—————

Zpět