Až do odvolání
budou ve Stříbrnicích
zrušeny mše sv. s účastí veřejnosti.
Mešní úmysly,
ktzeré máte zadány,
budou odslouženy 
při soukromých mších v Tučapech
bez účasti věřících.