Aktuality

03.09.2017 07:23

Liturgická reforma je nezvratná, ale kýžený účinek ještě nepřinesla

převzato z www.radiovaticana.cz   Liturgická reforma je nezvratná, ale kýžený účinek ještě nepřinesla   Ke knize Luigi Martinelliho Mše na scéně Milan Glaser   „Prostoupily by nás pocity bázně a posvátna, kdybychom měli vidění Božího Majestátu. Jsou to pocity, které vnímáme do...

—————

31.08.2017 15:27

První soboty

V srpnových Aktech kurie olomoucké zveřejnil otec arcibiskup Jan toto pozvání:   První soboty Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů...

—————

19.04.2017 13:18

Pastýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocím

Pastýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocím 2017 Drazí bratři a sestry, v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně jako křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky, která vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky. Kristus zanesl naše...

—————

09.03.2017 13:53

Pastýřský list pro první neděli postní

Pastýřský list pro první neděli postní   Drazí bratři a sestry,  vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás očekává?      Za co máme dělat pokání? O...

—————

04.03.2017 15:34

Duchovní půst

Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená: 1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad.   „Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu, aby chválili Boha.   Jazyk, který...

—————

16.01.2017 08:09

Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy

Převzato z www.radiovaticana.cz   Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy Vatikán. Věřím, že začínající rok bude lepší než minulý, protože je to rok Mariánský – říká kardinál Robert Sarah. Své naděje spojuje s oslavami stého výročí fatimských...

—————

15.12.2016 13:40

Vytváříme-li si Boha ke svému obrazu, hroutí se jedno přikázání za druhým

Podle www.radiovaticana.cz Vytváříme-li si Boha ke svému obrazu, hroutí se jedno přikázání za druhým Vatikán. Benedikt XVI. ve svém vidoposelství při závěrečné ceremonii Mezinárodního eucharistického kongresu v Dublinu připomněl, že liturgická obnova, jak ji koncipovali otcové koncilu, se...

—————

08.10.2016 18:30

Kardinál Sarah: Reforma reformy přijde

Převzato z www.radiovaticana.cz    Kardinál Sarah: reforma reformy přijde Vatikán. Reforma liturgické reformy nastane, i kdyby se při tom mělo skřípět zubama, protože na ní záleží budoucnost církve – říká kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Podle jeho...

—————

03.09.2016 11:36

Setkání s biskupem Mons. Athanasiem Schneiderem na Velehradu

J_E_Schneider.docx (156996)

—————

04.06.2016 10:40

Kardinál Sarah - Vrátit centrální místo v liturgii Bohu

Podle www.radiovaticana.cz   Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu Paříž/Vatikán.. Eucharistie se musí opět stát centrem našeho života a Bůh centrem liturgie – zdůrazňuje kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V rozhovoru pro...

—————