Archiv článků

14.03.2020 12:06

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a...

—————

06.10.2018 18:27

Hodové kázání

    Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice. Hody se slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. Je to vlastně připomínka posvěcení kostela, proto v Čechách této slavnosti říkají posvícení. My jsme si ve výroční den, při nedělní...

—————

03.09.2017 11:30

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (přečtěte během bohoslužeb v neděli 3. září 2017)   Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života! V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova...

—————

03.09.2017 11:11

Zásvětná modlitba Jana Pavla II. ve Fatimě r. 1984

Zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984.   Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání,...

—————

03.09.2017 07:23

Liturgická reforma je nezvratná, ale kýžený účinek ještě nepřinesla

převzato z www.radiovaticana.cz   Liturgická reforma je nezvratná, ale kýžený účinek ještě nepřinesla   Ke knize Luigi Martinelliho Mše na scéně Milan Glaser   „Prostoupily by nás pocity bázně a posvátna, kdybychom měli vidění Božího Majestátu. Jsou to pocity, které vnímáme do...

—————

31.08.2017 15:27

První soboty

V srpnových Aktech kurie olomoucké zveřejnil otec arcibiskup Jan toto pozvání:   První soboty Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů...

—————

19.04.2017 13:18

Pastýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocím

Pastýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocím 2017 Drazí bratři a sestry, v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně jako křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky, která vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky. Kristus zanesl naše...

—————

09.03.2017 13:53

Pastýřský list pro první neděli postní

Pastýřský list pro první neděli postní   Drazí bratři a sestry,  vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás očekává?      Za co máme dělat pokání? O...

—————

04.03.2017 15:34

Duchovní půst

Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená: 1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad.   „Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu, aby chválili Boha.   Jazyk, který...

—————

16.01.2017 08:09

Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy

Převzato z www.radiovaticana.cz   Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy Vatikán. Věřím, že začínající rok bude lepší než minulý, protože je to rok Mariánský – říká kardinál Robert Sarah. Své naděje spojuje s oslavami stého výročí fatimských...

—————