Archiv článků

22.02.2024 10:37

Exorcismus Annelise Michel

www.youtube.com/live/D_60NRPcEOI?si=_lF4xjCOEJZ_ZL3j

—————

19.02.2024 17:26

Catalina Rivas: Eucharistie znovu objevená

Eucharistie znovu objevená Přinášíme úryvky ze zápisu mystických zážitků bolívijské stigmatizované mystičky Cataliny Rivas. Těmito mystickými zážitky nás chce Pán Ježíš a Jeho Matka naučit užitečnější a plodnější účasti na velké události naší spásy, která je zpřítomněná ve mši...

—————

12.11.2022 10:26

Šest věcí, které by měl každý vědět o Posledním soudu

Šest věcí, které by měl každý vědět o Posledním soudu       Když jsem byl malý a zlobil jsem, maminka mi vždycky řekla „A to se Boha nebojíš?“ Dnes už to málo kdo řekne. A přece musíme počítat s tím, že Bůh všechno spravedlivě posuzuje a podle toho odměňuje ale i trestá....

—————

18.04.2022 11:45

Postavení kněze při mši svaté

Abychom dobře pochopili, z čeho se liturgie skládá, musíme se obrátit k historickým – úctyhodným – obřadům starověkého křesťanského uctívání, k obřadům, které ačkoliv jsou staré, zůstávají stále nové. Eucharistie je zcela správně chápána jako zdroj a vrchol veškerého křesťanského života – fráze...

—————

01.12.2020 16:40

Adventní promluva v obecním rozhlasu před svěcením adventního věnce na návsi

2020_Advent_Promluva.mp3 (2371212)

—————

24.10.2020 11:38

Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý listopad

Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad Jak stanovil dnešní dekret Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha...

—————

14.09.2020 09:37

Svatí v římském kánonu

Každou neděli nasloucháme slovům první eucharistické modlitby, která se odedávna nazývá římský kánon. Je to nádherná modlitba, která zahrnuje řadu krásných modliteb, a to i nyní, v nové mši, přesto, že mnoho myšlenek bylo vynecháno. Někdo si možná myslí, že současná mše je českým překladem té...

—————

05.05.2020 13:47

Smírné procesí a mše svatá

Křížové nebo prosebné dny jsou vždy v pondělí, úterý a středu před slavností Nanebevstoupení Páně. Křížové se nazývají proto, že se konají veřejná procesí s křížem v čele za neustálých proseb o Boží slitování a milosrdenství. Prožíváme letos mimořádné období a jsme si vědomi toho, že...

—————

25.04.2020 10:59

Povolení bohoslužeb do 15 osob

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření   V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z...

—————

19.04.2020 09:09

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna 2020, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob...

—————