Archiv článků

07.09.2015 14:47

Národní eucharistický kongres 2015

INFORMACE K NÁRODNÍMU EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V BRNĚ 17.10.2015 Národní eucharistický kongres bude zakončen na podzim v říjnu 2015 v Brně.   KONFERENCE O EUCHARISTII bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek 15. října 2015 v 10.30 hod. a následně pokračovat ve...

—————

06.09.2015 16:17

Homilie O mši sv. - 3. Bohoslužba slova I.

Bohoslužba slova I. a) Bůh odpovídá na slovo lidu svým slovem: čtení, epištola, evangelium (prorok, apoštol Kristus) b) responzoriální žalm c) homilie Církve   V předchozích dvou úvahách jsme viděli, jak nás vstupní obřady připravily ke slavení mše svaté. Je třeba, abychom „vytvořili...

—————

04.09.2015 10:13

TICHÁ AKTIVITA SRDCE Nad konstitucí Sacrosanctum concilium o posvátné liturgii

(převzato z Res Claritatis MONITOR č. 15) Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, představuje konstituci Sacrosanctum concilium jako skutečnou „magnu chartu“ každého liturgického jednání.   Bude se konstituce Druhého vatikánského koncilu o posvátné...

—————

03.09.2015 15:10

Duchovní obnova Uh. Hradiště, farní kostel

—————

30.08.2015 15:00

Homilie O mši sv. - 2. Vstupní obřady II.

Vstupní obřady II. a) Pane smiluj se b) Sláva c) Vstupní modlitba               Minulou neděli jsme začali vyprávění o mši svaté a začali jsme vstupními obřady. Sjednocení lidu vstupním zpěvem, příchod kněze s asistencí, úvodní...

—————

23.08.2015 15:00

Homilie O mši sv. - 1. Vstupní obřady I.

Vstupní obřady I. a) vstupní zpěv b) pozdrav kněze a odpověď lidu c) kající úkon   Ten, kdo sleduje dění v současné církvi, si nemohl nevšimnout toho, že v posledních letech se o 2. vatikánském koncilu (DVK) mluví jinak, než v době předchozí. Stačí sledovat internetové...

—————