Archiv článků

15.12.2016 13:40

Vytváříme-li si Boha ke svému obrazu, hroutí se jedno přikázání za druhým

Podle www.radiovaticana.cz Vytváříme-li si Boha ke svému obrazu, hroutí se jedno přikázání za druhým Vatikán. Benedikt XVI. ve svém vidoposelství při závěrečné ceremonii Mezinárodního eucharistického kongresu v Dublinu připomněl, že liturgická obnova, jak ji koncipovali otcové koncilu, se...

—————

08.10.2016 18:30

Kardinál Sarah: Reforma reformy přijde

Převzato z www.radiovaticana.cz    Kardinál Sarah: reforma reformy přijde Vatikán. Reforma liturgické reformy nastane, i kdyby se při tom mělo skřípět zubama, protože na ní záleží budoucnost církve – říká kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Podle jeho...

—————

03.09.2016 11:36

Setkání s biskupem Mons. Athanasiem Schneiderem na Velehradu

J_E_Schneider.docx (156996)

—————

04.06.2016 10:40

Kardinál Sarah - Vrátit centrální místo v liturgii Bohu

Podle www.radiovaticana.cz   Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu Paříž/Vatikán.. Eucharistie se musí opět stát centrem našeho života a Bůh centrem liturgie – zdůrazňuje kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V rozhovoru pro...

—————

27.04.2016 11:29

Z listu Diognetovi

List Diognetovi je podivuhodné svědectví oduševnělé křesťanské víry v zjevení a kresťanského sebevědomí. Napsal ho neznámý autor v druhé polovině druhého století a adresoval ho vznešenému pohanovi jménem Diognetos   Z listu Diognetovi (Nn. 5-6: Funk, 397-401) Křesťané ve...

—————

09.04.2016 15:04

Hle, služebnice Páně

  „Hle, Služebnice Páně...“ P. Gabriel M. Roschini O.S.M., profesor na papežské lateránské univerzitě v Římě (+1977), proslulý mariolog, publikoval přes 125 mariologických knih. Z jeho práce vyjímáme následující úvahu.   Zvěstování znamená vrcholný bod života Panny Marie....

—————

28.02.2016 11:47

Pastýřský list - Pozvání na světový den mládeže v Krakově

Drazí bratři a sestry,  a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!  Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Boží láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit...

—————

28.02.2016 11:44

O eucharistické úctě

Každý první pátek (a někdy i při jiných příležitostech) konáme adoraci Nejsvětější svátosti oltářní. Co to pro nás znamená? Výstav Velebné svátosti s požehnáním je totiž bohoslužbou ve vlastním slova smyslu, zatímco třeba křížová cesta nebo modlitba růžence jsou pouze oblíbené lidové pobožnosti....

—————

14.02.2016 18:28

Pastýřský list pro 1. neděli postní

Pastýřský list pro 1. neděli postní  Drazí bratři a sestry, vstoupili jsme do postní doby Svatého roku milosrdenství. Je to mimořádná příležitost k duchovnímu uzdravení a novému vykročení na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k trvalému štěstí. Moudrost počítá s posledním cílem. Nedívat se...

—————

04.02.2016 11:25

Podstata mše svaté a její důsledky pro život křesťana

Upravený text převzat z:     https://www.krasaliturgie.cz/   Podstata mše svaté a její důsledky pro život křesťana   Mše svatá svou krásou zapůsobí i na vlažného člověka Mše svatá je naším nejvyšším úkonem náboženským. Proto mešní liturgie je tak důležitá pro život...

—————