Archiv článků

26.12.2015 17:26

Pastýřský list - Vánoce 2015

Pastýřský list Vánoce 2015  (Přečtěte v některém dnu vánočních svátků)  Drazí bratři a sestry,  zvěstuji Vám velikou radost. Sám Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás. Nepřestal při tom být Bohem, který přebývá v nedostupném světle. Přišel ve svém Synu, který se před léty...

—————

19.12.2015 10:08

Základní pravdy křesťanské víry a morálky

ZÁKLADNÍ PRAVDY KŘESŤANSKÉ VÍRY A MORÁLKY  * KKC = Katechismus katolické církve, Zvon, 1995 ---------------------------------------------------------------------------------------   Dvě hlavní přikázání křesťanské...

—————

19.12.2015 09:50

Příprava na svaté přijímání

(Převzato z týdeníku Světlo)   Pokládá se za staromódní být lačný před svatým přijímáním. Být lačný znamená pouze alespoň jednu hodinu nic nejíst ani nepít. Vlastně je to logické, přijímat svaté přijímání nalačno. Svaté přijímání je vrchol mše svaté a měl by být jako takový respektován....

—————

02.12.2015 10:08

Pastýřský list advent 2015

Pastýřský list pro advent 2015 (S použitím myšlenek papeže Františka z buly, kterou vyhlašuje Mimořádný rok Božího milosrdenství)   Drazí bratři a sestry, dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází...

—————

26.11.2015 08:46

O adventu

Převzato z knihy P. Jaroslava Studeného - Hledám Boha a svou duši   Doba adventní Nás vyzývá, abychom žili intensivněji křesťansky. Mnozí lidé mají pocit potřeby, aby si v té době udělali více času pro sebe. Potřebujeme uvědomělou pauzu, svobodně zvolené ticho, čas k rozjímání. To dělá duši...

—————

09.11.2015 09:40

Úprk z kostela - Jan Vlasák

Převzato z www.skleněnykostel.net     Úprk z kostela JAN VLASÁK   Moje kamarádka, zbožná konvertitka žijící ve velkém městě, se provdala za mladého muže z východní Moravy. Je zvyklá zůstat v kostele ještě nějakou chvíli po bohoslužbě a v osobní modlitbě říct Pánu Ježíši, čím ji...

—————

09.11.2015 09:24

Homilie O mši sv.- 11. Závěrečné obřady

11: Závěrečné obřady  a) pozdrav a požehnání lidu b) slavnostní požehnání c) propuštění lidu   Minulý týden jsme končili u závěrečné modlitby (post communio), která uzavírá eucharistickou část mše svaté. Po závěrečné modlitbě následují ohlášky. I ty jsou obřadem. Někde se ohlášky...

—————

01.11.2015 14:06

Homilie o mši sv.- 10. Obětní hostina, průběh

Lit.: Obětní hostina – průběh a) Přijímání kněze a lidu b) zpěv k přijímání c) přijímání pod obojí d) modlitba po přijímání a díkůčinění   Skončili jsme minulou neděli ve chvíli, kdy obětní hostina je připravena. Jestliže je Eucharistie pokrmem, pak s tím souvisí i požívání. Bylo...

—————

24.10.2015 12:04

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ; ODPUSTKY

1. listopad - Slavnost Všech svatých - na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků už od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že...

—————

22.10.2015 10:23

O růženci

Úvod ke knize Rozjímavý růženec od Vladimíra Koudelky OP   Modlitba růžence patřila od svého vzniku v XV. století k nejoblí benějším modlitbám křesťanů. Díky jednoduché metodě a všeobecně známým biblickým dějům oslovila tato modlitba srdce jak prostých lidí, tak vzdělaných. Tato obliba se dnes...

—————