Aktuality

14.09.2020 09:37

Svatí v římském kánonu

Každou neděli nasloucháme slovům první eucharistické modlitby, která se odedávna nazývá římský kánon. Je to nádherná modlitba, která zahrnuje řadu krásných modliteb, a to i nyní, v nové mši, přesto, že mnoho myšlenek bylo vynecháno. Někdo si možná myslí, že současná mše je českým překladem té...

—————

05.05.2020 13:47

Smírné procesí a mše svatá

Křížové nebo prosebné dny jsou vždy v pondělí, úterý a středu před slavností Nanebevstoupení Páně. Křížové se nazývají proto, že se konají veřejná procesí s křížem v čele za neustálých proseb o Boží slitování a milosrdenství. Prožíváme letos mimořádné období a jsme si vědomi toho, že...

—————

25.04.2020 10:59

Povolení bohoslužeb do 15 osob

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření   V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z...

—————

19.04.2020 09:09

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna 2020, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob...

—————

16.04.2020 09:09

Benedikt XVI. dnes slaví 93 let.

Nová biografie „Benedikt XVI. - život “ (1100 stran) jejímž autorem je Peter Seewald, bude dnes představena emeritnímu papeži jako dárek – jeho soukromý tajemník, arcibiskup Gänswein řekl: „Benedikt samozřejmě o tom nic neví. Benediktovo překvapení nebude nic jiného než radost! “ Papež emeritus...

—————

11.04.2020 15:54

Část Poselství biskupa z Astany mons. Athanasia Schneidera

Současná doba nás vede k tomu, abychom přemýšleli o věcech, které by nám za normálních okolností na mysl nepřišly. Snad nám pomůže i úryvek z poselství biskupa z Asthany:   V průběhu nejbližších týdnů nebo měsíců, zvláště v době Svatého týdne a Velikonoc (což je kulminační bod...

—————

31.03.2020 16:31

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

  Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací...

—————

31.03.2020 16:21

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k liturgii následujících týdnů

(Výtah z obsáhlejšího rozhodnutí) 1) Dispens Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bude bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.   2) Svátost pokání a smíření -...

—————

29.03.2020 07:47

5. neděle postní - čtení a homilie

1. ČTENÍ: Ez 37,12-14 Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že...

—————

28.03.2020 10:38

Velikonoce 2020 v Tučapech

Letošní slavení Velikonoc bude v Tučapech mimořádné. Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Sarah, zveřejnil dekret, kterým upravuje slavení Velikonoc během pandemie Covid-19. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve...

—————


Aktuality

19.04.2017 13:18

Pastýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocím

Pastýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocím 2017 Drazí bratři a sestry, v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně jako křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky, která vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky. Kristus zanesl naše...

—————

09.03.2017 13:53

Pastýřský list pro první neděli postní

Pastýřský list pro první neděli postní   Drazí bratři a sestry,  vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás očekává?      Za co máme dělat pokání? O...

—————

04.03.2017 15:34

Duchovní půst

Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená: 1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad.   „Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu, aby chválili Boha.   Jazyk, který...

—————

16.01.2017 08:09

Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy

Převzato z www.radiovaticana.cz   Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy Vatikán. Věřím, že začínající rok bude lepší než minulý, protože je to rok Mariánský – říká kardinál Robert Sarah. Své naděje spojuje s oslavami stého výročí fatimských...

—————

15.12.2016 13:40

Vytváříme-li si Boha ke svému obrazu, hroutí se jedno přikázání za druhým

Podle www.radiovaticana.cz Vytváříme-li si Boha ke svému obrazu, hroutí se jedno přikázání za druhým Vatikán. Benedikt XVI. ve svém vidoposelství při závěrečné ceremonii Mezinárodního eucharistického kongresu v Dublinu připomněl, že liturgická obnova, jak ji koncipovali otcové koncilu, se...

—————

08.10.2016 18:30

Kardinál Sarah: Reforma reformy přijde

Převzato z www.radiovaticana.cz    Kardinál Sarah: reforma reformy přijde Vatikán. Reforma liturgické reformy nastane, i kdyby se při tom mělo skřípět zubama, protože na ní záleží budoucnost církve – říká kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Podle jeho...

—————

03.09.2016 11:36

Setkání s biskupem Mons. Athanasiem Schneiderem na Velehradu

J_E_Schneider.docx (156996)

—————

04.06.2016 10:40

Kardinál Sarah - Vrátit centrální místo v liturgii Bohu

Podle www.radiovaticana.cz   Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu Paříž/Vatikán.. Eucharistie se musí opět stát centrem našeho života a Bůh centrem liturgie – zdůrazňuje kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V rozhovoru pro...

—————

27.04.2016 11:29

Z listu Diognetovi

List Diognetovi je podivuhodné svědectví oduševnělé křesťanské víry v zjevení a kresťanského sebevědomí. Napsal ho neznámý autor v druhé polovině druhého století a adresoval ho vznešenému pohanovi jménem Diognetos   Z listu Diognetovi (Nn. 5-6: Funk, 397-401) Křesťané ve...

—————

09.04.2016 15:04

Hle, služebnice Páně

  „Hle, Služebnice Páně...“ P. Gabriel M. Roschini O.S.M., profesor na papežské lateránské univerzitě v Římě (+1977), proslulý mariolog, publikoval přes 125 mariologických knih. Z jeho práce vyjímáme následující úvahu.   Zvěstování znamená vrcholný bod života Panny Marie....

—————