Aktuality

14.09.2020 09:37

Svatí v římském kánonu

Každou neděli nasloucháme slovům první eucharistické modlitby, která se odedávna nazývá římský kánon. Je to nádherná modlitba, která zahrnuje řadu krásných modliteb, a to i nyní, v nové mši, přesto, že mnoho myšlenek bylo vynecháno. Někdo si možná myslí, že současná mše je českým překladem té...

—————

05.05.2020 13:47

Smírné procesí a mše svatá

Křížové nebo prosebné dny jsou vždy v pondělí, úterý a středu před slavností Nanebevstoupení Páně. Křížové se nazývají proto, že se konají veřejná procesí s křížem v čele za neustálých proseb o Boží slitování a milosrdenství. Prožíváme letos mimořádné období a jsme si vědomi toho, že...

—————

25.04.2020 10:59

Povolení bohoslužeb do 15 osob

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření   V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z...

—————

19.04.2020 09:09

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna 2020, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob...

—————

16.04.2020 09:09

Benedikt XVI. dnes slaví 93 let.

Nová biografie „Benedikt XVI. - život “ (1100 stran) jejímž autorem je Peter Seewald, bude dnes představena emeritnímu papeži jako dárek – jeho soukromý tajemník, arcibiskup Gänswein řekl: „Benedikt samozřejmě o tom nic neví. Benediktovo překvapení nebude nic jiného než radost! “ Papež emeritus...

—————

11.04.2020 15:54

Část Poselství biskupa z Astany mons. Athanasia Schneidera

Současná doba nás vede k tomu, abychom přemýšleli o věcech, které by nám za normálních okolností na mysl nepřišly. Snad nám pomůže i úryvek z poselství biskupa z Asthany:   V průběhu nejbližších týdnů nebo měsíců, zvláště v době Svatého týdne a Velikonoc (což je kulminační bod...

—————

31.03.2020 16:31

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

  Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací...

—————

31.03.2020 16:21

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k liturgii následujících týdnů

(Výtah z obsáhlejšího rozhodnutí) 1) Dispens Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bude bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.   2) Svátost pokání a smíření -...

—————

29.03.2020 07:47

5. neděle postní - čtení a homilie

1. ČTENÍ: Ez 37,12-14 Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že...

—————

28.03.2020 10:38

Velikonoce 2020 v Tučapech

Letošní slavení Velikonoc bude v Tučapech mimořádné. Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Sarah, zveřejnil dekret, kterým upravuje slavení Velikonoc během pandemie Covid-19. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve...

—————


Aktuality

28.02.2016 11:47

Pastýřský list - Pozvání na světový den mládeže v Krakově

Drazí bratři a sestry,  a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!  Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Boží láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit...

—————

28.02.2016 11:44

O eucharistické úctě

Každý první pátek (a někdy i při jiných příležitostech) konáme adoraci Nejsvětější svátosti oltářní. Co to pro nás znamená? Výstav Velebné svátosti s požehnáním je totiž bohoslužbou ve vlastním slova smyslu, zatímco třeba křížová cesta nebo modlitba růžence jsou pouze oblíbené lidové pobožnosti....

—————

14.02.2016 18:28

Pastýřský list pro 1. neděli postní

Pastýřský list pro 1. neděli postní  Drazí bratři a sestry, vstoupili jsme do postní doby Svatého roku milosrdenství. Je to mimořádná příležitost k duchovnímu uzdravení a novému vykročení na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k trvalému štěstí. Moudrost počítá s posledním cílem. Nedívat se...

—————

04.02.2016 11:25

Podstata mše svaté a její důsledky pro život křesťana

Upravený text převzat z:     https://www.krasaliturgie.cz/   Podstata mše svaté a její důsledky pro život křesťana   Mše svatá svou krásou zapůsobí i na vlažného člověka Mše svatá je naším nejvyšším úkonem náboženským. Proto mešní liturgie je tak důležitá pro život...

—————

02.02.2016 10:19

2. únor - Hromnice

Z druhé knihy Mojžíšovy   13, 1-3a. 11-16 Zasvěcení prvorozenců        Hospodin mluvil k Mojžíšovi a řekl mu: „Zasvěť mi každého prvorozence, který otvírá lůno u synů Izraele, ať je to z člověka, nebo z dobytka. Patří mně!“      Mojžíš řekl lidu:...

—————

10.01.2016 15:30

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÉHO ODPUSTKU SKRZE PROJITÍ SVATOU BRANOU

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÉHO ODPUSTKU SKRZE PROJITÍ SVATOU BRANOU     V den, kdy chci získat plnomocný odpustek, je nutné splnit následující předepsané podmínky: -   mít úmysl získat odpustek, -   nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, -  ...

—————

26.12.2015 17:26

Pastýřský list - Vánoce 2015

Pastýřský list Vánoce 2015  (Přečtěte v některém dnu vánočních svátků)  Drazí bratři a sestry,  zvěstuji Vám velikou radost. Sám Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás. Nepřestal při tom být Bohem, který přebývá v nedostupném světle. Přišel ve svém Synu, který se před léty...

—————

19.12.2015 10:08

Základní pravdy křesťanské víry a morálky

ZÁKLADNÍ PRAVDY KŘESŤANSKÉ VÍRY A MORÁLKY  * KKC = Katechismus katolické církve, Zvon, 1995 ---------------------------------------------------------------------------------------   Dvě hlavní přikázání křesťanské...

—————

19.12.2015 09:50

Příprava na svaté přijímání

(Převzato z týdeníku Světlo)   Pokládá se za staromódní být lačný před svatým přijímáním. Být lačný znamená pouze alespoň jednu hodinu nic nejíst ani nepít. Vlastně je to logické, přijímat svaté přijímání nalačno. Svaté přijímání je vrchol mše svaté a měl by být jako takový respektován....

—————

02.12.2015 10:08

Pastýřský list advent 2015

Pastýřský list pro advent 2015 (S použitím myšlenek papeže Františka z buly, kterou vyhlašuje Mimořádný rok Božího milosrdenství)   Drazí bratři a sestry, dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází...

—————