Aktuality

14.09.2020 09:37

Svatí v římském kánonu

Každou neděli nasloucháme slovům první eucharistické modlitby, která se odedávna nazývá římský kánon. Je to nádherná modlitba, která zahrnuje řadu krásných modliteb, a to i nyní, v nové mši, přesto, že mnoho myšlenek bylo vynecháno. Někdo si možná myslí, že současná mše je českým překladem té...

—————

05.05.2020 13:47

Smírné procesí a mše svatá

Křížové nebo prosebné dny jsou vždy v pondělí, úterý a středu před slavností Nanebevstoupení Páně. Křížové se nazývají proto, že se konají veřejná procesí s křížem v čele za neustálých proseb o Boží slitování a milosrdenství. Prožíváme letos mimořádné období a jsme si vědomi toho, že...

—————

25.04.2020 10:59

Povolení bohoslužeb do 15 osob

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření   V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z...

—————

19.04.2020 09:09

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna 2020, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob...

—————

16.04.2020 09:09

Benedikt XVI. dnes slaví 93 let.

Nová biografie „Benedikt XVI. - život “ (1100 stran) jejímž autorem je Peter Seewald, bude dnes představena emeritnímu papeži jako dárek – jeho soukromý tajemník, arcibiskup Gänswein řekl: „Benedikt samozřejmě o tom nic neví. Benediktovo překvapení nebude nic jiného než radost! “ Papež emeritus...

—————

11.04.2020 15:54

Část Poselství biskupa z Astany mons. Athanasia Schneidera

Současná doba nás vede k tomu, abychom přemýšleli o věcech, které by nám za normálních okolností na mysl nepřišly. Snad nám pomůže i úryvek z poselství biskupa z Asthany:   V průběhu nejbližších týdnů nebo měsíců, zvláště v době Svatého týdne a Velikonoc (což je kulminační bod...

—————

31.03.2020 16:31

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

  Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací...

—————

31.03.2020 16:21

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k liturgii následujících týdnů

(Výtah z obsáhlejšího rozhodnutí) 1) Dispens Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bude bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.   2) Svátost pokání a smíření -...

—————

29.03.2020 07:47

5. neděle postní - čtení a homilie

1. ČTENÍ: Ez 37,12-14 Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že...

—————

28.03.2020 10:38

Velikonoce 2020 v Tučapech

Letošní slavení Velikonoc bude v Tučapech mimořádné. Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Sarah, zveřejnil dekret, kterým upravuje slavení Velikonoc během pandemie Covid-19. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve...

—————


Aktuality

26.11.2015 08:46

O adventu

Převzato z knihy P. Jaroslava Studeného - Hledám Boha a svou duši   Doba adventní Nás vyzývá, abychom žili intensivněji křesťansky. Mnozí lidé mají pocit potřeby, aby si v té době udělali více času pro sebe. Potřebujeme uvědomělou pauzu, svobodně zvolené ticho, čas k rozjímání. To dělá duši...

—————

09.11.2015 09:40

Úprk z kostela - Jan Vlasák

Převzato z www.skleněnykostel.net     Úprk z kostela JAN VLASÁK   Moje kamarádka, zbožná konvertitka žijící ve velkém městě, se provdala za mladého muže z východní Moravy. Je zvyklá zůstat v kostele ještě nějakou chvíli po bohoslužbě a v osobní modlitbě říct Pánu Ježíši, čím ji...

—————

09.11.2015 09:24

Homilie O mši sv.- 11. Závěrečné obřady

11: Závěrečné obřady  a) pozdrav a požehnání lidu b) slavnostní požehnání c) propuštění lidu   Minulý týden jsme končili u závěrečné modlitby (post communio), která uzavírá eucharistickou část mše svaté. Po závěrečné modlitbě následují ohlášky. I ty jsou obřadem. Někde se ohlášky...

—————

01.11.2015 14:06

Homilie o mši sv.- 10. Obětní hostina, průběh

Lit.: Obětní hostina – průběh a) Přijímání kněze a lidu b) zpěv k přijímání c) přijímání pod obojí d) modlitba po přijímání a díkůčinění   Skončili jsme minulou neděli ve chvíli, kdy obětní hostina je připravena. Jestliže je Eucharistie pokrmem, pak s tím souvisí i požívání. Bylo...

—————

24.10.2015 12:04

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ; ODPUSTKY

1. listopad - Slavnost Všech svatých - na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků už od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že...

—————

22.10.2015 10:23

O růženci

Úvod ke knize Rozjímavý růženec od Vladimíra Koudelky OP   Modlitba růžence patřila od svého vzniku v XV. století k nejoblí benějším modlitbám křesťanů. Díky jednoduché metodě a všeobecně známým biblickým dějům oslovila tato modlitba srdce jak prostých lidí, tak vzdělaných. Tato obliba se dnes...

—————

18.10.2015 11:51

Homilie o mši sv. - 9. Obětní hostina - příprava

09: Obětní hostina – příprava a) mše je obětí i hostinou b) Otče náš a embolismus c) modlitba za mír a obřad pokoje d) Beránku Boží – obřad lámání a smíření   Už dříve bylo řečeno, že mše svatá, kterou konáme, je zpřítomněním velikonočních událostí. V noci, kdy se za nás vydal, vzal...

—————

15.10.2015 13:20

Chrámy jsou posvátné prostory, nikoliv sportovní haly

Převzato ze stránek Opatství Brno:  www.opatbrno.cz   Malá katolická etiketa Způsoby chování, ať už dobré nebo špatné, nejsou nikdy soukromou záležitostí, nýbrž vždy vyjadřují kulturní stav společnosti. To platí také pro „chování“ v kostele. Nutí to tedy k zamyšlení, když...

—————

13.10.2015 08:42

Homilie o mši sv. - 8. Eucharistická modlitba III.

 08: Eucharistická modlitba III. a) epikléze k přijímání b) přímluvy: o společenství se svatými, prosba za živé a zemřelé c) závěrečná doxologie   Ve všech východních liturgiích se po konsekraci k anamnézi a k prosbě o přijetí oběti připojuje ještě jedna modlitba...

—————

04.10.2015 12:35

Homilie o mší sv. - 7. Eucharistická modlitba II.

07: Eucharistická modlitba II. a) epikléze k proměnění b) vyprávění o ustanovení Večeře Páně a obětní úkon c) anamnéze a obětování Těla a Krve Páně.   Než budeme pokračovat ve výkladu mše sv., řekněme si něco o postavení kněze a lidu. Od samého začátku se kostely stavěly tak, že byly...

—————