Archiv článků

15.10.2015 13:20

Chrámy jsou posvátné prostory, nikoliv sportovní haly

Převzato ze stránek Opatství Brno:  www.opatbrno.cz   Malá katolická etiketa Způsoby chování, ať už dobré nebo špatné, nejsou nikdy soukromou záležitostí, nýbrž vždy vyjadřují kulturní stav společnosti. To platí také pro „chování“ v kostele. Nutí to tedy k zamyšlení, když...

—————

13.10.2015 08:42

Homilie o mši sv. - 8. Eucharistická modlitba III.

 08: Eucharistická modlitba III. a) epikléze k přijímání b) přímluvy: o společenství se svatými, prosba za živé a zemřelé c) závěrečná doxologie   Ve všech východních liturgiích se po konsekraci k anamnézi a k prosbě o přijetí oběti připojuje ještě jedna modlitba...

—————

04.10.2015 12:35

Homilie o mší sv. - 7. Eucharistická modlitba II.

07: Eucharistická modlitba II. a) epikléze k proměnění b) vyprávění o ustanovení Večeře Páně a obětní úkon c) anamnéze a obětování Těla a Krve Páně.   Než budeme pokračovat ve výkladu mše sv., řekněme si něco o postavení kněze a lidu. Od samého začátku se kostely stavěly tak, že byly...

—————

29.09.2015 16:32

BEZ ADORACE NENÍ TRANSFORMACE Synoda 2015: Co je skutečně v sázce

Převzato z Res Claritatis MONITOR, ročník XII., číslo 18, 27. 9. 2015     Až se Církev 4.–25. října 2015 shromáždí v Římě na synodě, jíž se dostává tolik publicity, bude hlavním bodem jednání „Rodina“. Žijeme v době, kdy se z rodiny, jež je podstatou lidské zkušenosti, stalo „horké“ téma....

—————

28.09.2015 14:27

Homilie o mši sv. - 6. Eucharistická modlitba I.

06: Eucharistická modlitba I. a) smysl eucharistické modlitby: spojení s Kristem ve vyznání velkých Božích činů a v podání oběti (IGMR 78) b) čtyři eucharistické modlitby v novém misále c) struktura eucharistické modlitby d) dialog, preface, Svatý     Když si shrneme vše,...

—————

21.09.2015 09:18

Homilie o mši sv. - 5. Eucharistická bohoslužba - příprava darů

Eucharistická bohoslužba – příprava darů a) smysl vrcholu mše sv.: oběť se připravuje, koná, přijímá b) příprava darů   Skončila bohoslužba slova a tím je uzavřena příprava všech přítomných na vyvrcholení eucharistické slavnosti. Všimněme si při této příležitosti, že o mši sv. říkáme,...

—————

17.09.2015 13:51

Eucharistická hodina

Při příležitosti Diecézního eucharistického kongresu založil arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem Eucharistická hodina. Přihlásit se může každý diecézan (laici i duchovní, dospělí i děti) prostřednictvím farností, kde jsou k dospozici přihlašovací...

—————

12.09.2015 14:31

Homilie o mši sv. - 4. Bohoslužba slova II.

Bohoslužba slova II. a) vyznání víry (výklad) b) modlitba věřících               Vyznání víry je myšlenkovou odezvou na slyšené Slovo Boží. Vyznáním víry odpovídáme na hlas Boží, který zazněl v biblických úryvcích. Církev užívá dvou...

—————

11.09.2015 09:33

Benedikt XVI.: Duch liturgie

Vybráno z kapitoly: Oltář a směr modliteb v liturgii.   Ale jak je tomu s oltářem? Kterým směrem se máme modlit při eucharistické liturgii? Zatímco v byzantské sakrální architektuře se více méně podařilo zachovat právě popsanou strukturu, v Římě se vyvinulo poněkud jiné...

—————

07.09.2015 14:47

Národní eucharistický kongres 2015

INFORMACE K NÁRODNÍMU EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V BRNĚ 17.10.2015 Národní eucharistický kongres bude zakončen na podzim v říjnu 2015 v Brně.   KONFERENCE O EUCHARISTII bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek 15. října 2015 v 10.30 hod. a následně pokračovat ve...

—————